กระบอกเจาะ (Diamond Core Drill) กระบอกเจาะงานเซรามิค, คอนกรีตเสริมเหล็ก, เจาะปูน ฯลฯ


Diamond Core Drill

สำหรับเจาะอิฐทนไฟ

Diamond Core Drill OD 40 mm.

สำหรับเจาะ Ceramic

Diamond Core Drill

สำหรับเจาะคอนกรีต, ปูน

Diamond Core Drill รูปทรงต่างๆ ตามการใช้งานลูกค้า