Interior brush


image039

Interior brush (แปรงแยงจุ๊บ)

การใช้งาน ใช้งานได้กว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นแปรงขนาดเล็กสำหรับใช้ทำความสะอาดท่อส่ง ต่างๆ รูในชิ้นงาน หรือ วัสดุที่มีรูเล็ก สามารถติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรได้ ใช้ทำความสะอาดคราบสนิม คราบน้ำมัน คราบตะกรัน หรือแม้แต่ครีบที่ เกิดจากการแมชชีนอยู่ภายในท่อต่างๆ เป็นต้น