Lath brush


image034

Lath brush (แปรงแถบ)

การใช้งาน ใช้งานได้กว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ทำความสะอาดฝุ่น คราบน้ำมัน ขัดสนิม ทำความสะอาดสายพานลำเลียง ใช้จัดเรียงลำดับ และยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ลำเลียงวัสดุหรือชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อนในสายการผลิตที่ต่อเนื่องทั้งในแนวดิ่ง แนวนอน แนวทแยง เน้นการทำความสะอาดทางยาว แกนแปรงมีทั้ง พลาสติก ไม้ และอลูมิเนียม