Roller brush


image031

Roller brush (แปรงลูกกลิ้ง)

การใช้งาน มีแปรงลูกกลิ้งหลายระบบให้เลือกใช้ ด้วยวัสดุขนแปรงชนิดต่างๆรูปแบบและขนาดขนแปรง ความหนาแน่นของขนแปรงทำให้แปรงลูกกลิ้งสามารถตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด ตั้งแต่งานล้างขัด ลอกเปลือก ลงแว็กซ์ ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร จนถึงงานขัดด้าน ขัดเงา ขัดหยาบบนผิวโลหะ