ขนลวด


Wire –ขนลวด

คุณลักษณะพิเศษของแปรงขนลวด คือ มีความแข็งแรง ป้องกันรอยขีดข่วน โดยลักษณะขนลวด มี 3 ประเภท

1. Soft ขนนุ่ม

BES – ขนลดเหล็กหล่อ ขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.06-0.25 มม.

PHB – ลวดทองแดง มีทั้งประเภทขนตรงและขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.05-0.50 มม.

MES – ขนลวดทองเหลืองแท้ มีทั้งประเภทขนตรงและขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.06-0.56 มม.

NSI – ขนลวดนิกเกิล-เงิน ขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.06-0.25 มม.

image017
image018

2. Medium ขนแข็งปานกลาง

STD –ขนลวดเหล็ก ขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.06-0.80 มม.

SUP – ขนลวดเหล็กประเภทสำหรับทำแปรงถักเปีย เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30-1.20 ม.

INOX – ขนลวดสแตนเลสสตีล ทนต่อกรด มีทั้งประเภทขนตรงและขนหยัก วัตถุดิบ No. 1.4301/1.4310 หรือ 1.4401/1.4571 เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30-1 มม.

RFH – ขนลวดชนิดพิเศษ ป้องกันการเซาะกร่อน ทนอุณหภูมิได้ถึง 650⁰C มีทั้งประเภทขนตรงและขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30-0.5 มม.

TRD – ขนประเภทพิเศษ ทนอุณหภูมิได้ถึง 1350⁰C ขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30-0.5 มม.

image019
image020

3. Hard ขนแข็ง

ASD – ขนแข็งพิเศษ ขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.20-0.50 มม.

SSD – ขนลวดมีความแข็งแรง ขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.12- 0.25 มม.

LTE , LIT – ขนลวดทองเหลืองชุบ มีความแข็งแรง ขนหยัก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.15-0.38 มม.

AZD – ขนลวดเหล็ก มีความแข็งแรง ขนตรง เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.25-0.80 มม.

FLA – ขนลวดแบน ขนตรง ขนาด 1.10×0.25 มม. ถึง 3.30×0.75 มม. หรือตามความต้องการของลูกค้า

image021