เส้นใยขัดธรรมชาติ


เส้นใยขัดธรรมชาติ

ขนที่ได้จากธรรมชาติ ได้นำมาใช้สำหรับบางลักษณะงาน ซึ่งขนที่ได้จากการสังเคราะห์ไม่สามารถ ใช้งานได้ หรือไม่เหมาะสมที่จะใช้กับงานนั้นๆ สามารถนำมาใช้เพื่องานอุตสาหกรรมได้หลายประเภท

1. ขนจากธรรมชาติ– ขนม้า

ROS – ขนม้าสีดำ ขนมีความนุ่มปานกลาง

ROS-GU – ขนม้าสีเทา มีความแข็ง

MAH – ขนจากแผงคอม้า สีเทาหรือสีดำ มีความนุ่ม

ZIE – ขนแพะ มีความนุ่มมาก

image025
image024
image023

2. เส้นใยธรรมชาติ

CHS –ขนม้าจีน ขนแข็งปานกลาง สีเทาหรือดำ สามารถใช้ได้กับงานแห้งหรือเปียกได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 150⁰C

image026

3. เส้นใยจากพืช

FIB – ขนหญ้าเม็กซิโก มีความแข็งปานกลาง

FIB-GU – ขนหญ้าเม็กซิโกสีเทา มีความแข็งปานกลาง

SIS – เยื่อไม้นำมาพันเป็นเกลียว เกลียวมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2.8-5 มม.

image028
image027

4. ขนนกกระจอกเทศ มีความนุ่มมาก เหาะสำหรับงานที่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนพื้นผิว

image029