เส้นใยชนิดพิเศษผสมสารขัด


ANDERLON – เส้นใยชนิดพิเศษผสมสารขัด

เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยขัดมีตั้งแต่ 0.25 – 1.60 มม. และขนาดของเกล็ดขัด 46 – 1,000 ในซิลิกอนคาร์ไบต์ , อลูมิเนียมออกไซด์ และเกล็ดเพชร เหมาะสำหรับงานขัด งานลบคม งานขัดพื้นผิวของเหล็ก อลูมิเนียม หรือไม้

image015

ANS – มีส่วนผสมของสารขัดซิลิกอนคาร์ไบต์ ให้ความร้อนคงที่และทนต่อสารเคมี

ANA – มีส่วนผสมของสารขัดอลูมิเนียมออกไซด์ ให้ความร้อนคงที่และทนต่อสารเคมี

AND – เกล็ดเพชร มีความแข็งแรงมากที่สุด

ANS-F – เส้นใยขัดชนิดพิเศษ มีความบาง 1.25 x 2.50 มม. สามารถใช้งานได้นาน มีความแข็งแรง