ใยขัดสังเคราะห์


Synthetic Filaments ใยขัดสังเคราะห์

มีคุณสมบัติ ที่ดีในการ ป้องกันการขูดขีด มีความแข็งแรงสูง ยืดหยุ่นและป้องกันสารเคมีได้เป็นอย่างดี ขนไนล่อนมีคุณสมบัติที่ดีมาก ในการทนการเสียรูป ที่เกิดขึ้นจากความร้อน ขนไนล่อนสามารถใช้งานขณะที่มีความร้องสูงได้ดี

image011

-PA – Polyamide ขนไนลอน สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ PA 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.08 – 3 มม. PA 6.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.08 – 1.5 มม. PA 6.12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.08 – 3 มม. สำหรับ PA 6 เป็นเส้นใยขัดที่มีความแข็งแรงที่สุดในการใช้งานแห้ง ในกรณีใช้งานเปียก PA 6.12 สามารถดูดซับน้ำได้น้อยที่สุด และ PA 6.6 และ PA 6 ตามลำดับ

image012

-PP – Polypropylene มีความทนต่อกรด สามารถเลือกสีของเส้นใยขัดได้ตามต้องการ ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.1-1 มม. ขนแปรงชนิดนี้เหมาะสำหรับงานหลากหลายแบบ สามารถใช้งานในสภาวะเปียกได้เป็นอย่างดี ใช้กับของเหลว เช่น น้ำมัน สารทำละลาย เคมี และเป็นขนที่สามารถทนต่อกรดและด่างได้เป็นอย่างดี ไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง

image013

-HCB ทนอุณหภูมิสูงสุดที่ 240˚C และทนเคมี เลือกสีได้ตามต้องการขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.2 – 0.6 มม.

-PAP – Polypropylene ชนิดพิเศษสามารถทนกรดได้ที่อุณหภูมิสูง สามารถเลือกสีของเส้นใยขัดได้ตามต้องการขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.15 – 1 มม. -KBL ขนชนิดพิเศษที่มีความทนทานต่อด่าง สามารถทนอุณหภูมิสูงๆได้ มีทั้งแบบชนิดขนตรงและขนหยักสามารถเลือกสีได้ตามต้องการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.08 – 1.5 มม. -CON เป็นขนนำไฟฟ้าชนิดพิเศษ (5 x 10 กิโลโอห์ม / ตารางเมตร) เป็นขนไนลอนชนิดขนตรง สีดำทนอุณหภูมิสูงสุดที่ 100˚C ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่0.13 – 0.25 มม.และมีขนาด 0.21 , 0.41 , 0.52 และ 0.64 มม. สำหรับการสั่งทำชนิดพิเศษ -PBT – Polyester มีชนิดขนตรงและขนหยัก สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.2 – 3 มม. -PE – Polyethylene มีชนิดขนตรงและขนไขว้ สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.8 – 1 มม.