เครื่องหมายการค้า


image011

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของบริษัท เซ็นทรัล ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความหมายถึง

การเชื่อมโยงซีกโลกตะวันตก กับ ซีกโลกตะวันออกเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวความคิดที่ว่า

สร้างบริษัทที่มีมาตรฐานในการทำงาน มีระเบียบวินัยพร้อมที่จะให้บริการกลุ่มลูกค้าในภูมิภาค Asian

และเป็นที่ยอมรับของ Supplierในฝั่งของซีกโลกตะวันตก บริษัทฯ จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวเชื่อมโยง

ระหว่างสองฝั่งซีกโลกเข้าด้วยกัน