แปรงจิ๋ว(Precision Miniature Brush with Shank)


แปรงจิ๋ว(Precision Miniature   Brush) เหมาะสำหรับพื้นที่ๆยากต่อการเข้าถึงใช้ขัดคราบสนิมเศษเหล็ก สีและสิ่งสกปรกต่างๆ

 image042 ชนิดรูปแบบ Art No. Description
แปรงจิ๋ว-แปรงล้อ 9042.1521 3/4” 1Row x Shaft 3 mm/INOX
แปรงจิ๋ว-แปรงถ้วย ZTB000027 INOX
แปรงจิ๋ว-แปรงพู่กัน ZTB000028 INOX
แปรงจิ๋ว-แปรงพู่กัน ZTB000029 ขนม้า
แปรงจิ๋ว-แปรงพู่กัน ZTB000030 ขนม้า