แปรงด้ามเหล็ก (Hand Scratch Brush)


แปรงด้ามเหล็ก (Hand Scratch Brush)

 image032 Art No. Type ชนิดขนแปรง
9042.9160 SB-2 ด้ามเหล็ก-หัวตรง STD/0.2
9042.9161 Refill STD/0.2
9043.9162 SB-1 ด้ามเหล็ก-หัวโค้ง STD/0.2
9044.9163 Refill STD/0.2