แปรงด้ามไม้(Scratch Brush with WoodenHandle )


แปรงด้ามไม้(Scratch Brush with WoodenHandle  )

แปรงด้ามไม้ – ขนเหล็ก รหัสสินค้า รายละเอียด
 image020 071133200 2*16 Woooden Brush (2Row Steel wire)
071133300 3*14 Wooden Brush (3 Rows Steel Wire)
071133400 4*15 Wooden Brush (4 Rows Steel Wire)
071133500 5*15 Wooden Brush (4 Rows Steel Wire)
171133400 4*14 Bending Brush (4 Rows Steel Wire)
171133500 5*16 Bending Brush (5 Rows Steel Wire)
แปรงด้ามไม้ – ขนม้า รหัสสินค้า รายละเอียด
 image022
12133024
Horse Hair :Total length255,Brush75,Trim height25 mm
แปรงเตารีด-ด้ามไม้ รหัสสินค้า รายละเอียด
 image024 4099.6602 Type D ขนสแตนเลส/SS
4099.6603 Type U ขนชุปทองเหลือง/LTE
4099.6604 Type U ขนสแตนเลส/SS
แปรงล้างตะไบ(File Cleaner Brush) รหัสสินค้า รายละเอียด
 image026
4038.0033
115 x 40 mm./Steel Wire