แปรงเตารีด(Manual Brush)


แปรงเตารีด(Manual Brush)

รหัสสินค้า Type ชนิดขนแปรง
  image076image077image075 4099.6601 Type D ขนชุปทองเหลือง/LTE
4099.6602 Type D ขนสแตนเลส/SS
4099.6603 Type U ขนชุปทองเหลือง/LTE
4099.6604 Type U ขนสแตนเลส/SS
4099.6605 Type UJ ขนชุปทองเหลือง/LTE
4099.6606 Type UJ ขนชุปทองเหลือง/LTE