ก้านเจียรชนิดต่างๆ (Diamond Point) ก้านเจียรมาตรฐาน แกน ø 6 mm., 3 mm., และ ø 2.35 mm.


ก้านเจียรชนิดต่างๆ (Diamond Point) ก้านเจียรมาตรฐาน แกน ø 6 mm., 3 mm., และ ø 2.35 mm.

image037

Diamond AR 80 (T15 R2.5) # 60

image038

Diamond AR 65 UML # 60/80

image036

Diamond Cone 0.5 New # 80

image039

Diamond Cone 2 in 1 (6/10)

# 60/80

image040

หินเจียรมีแกน

25 x 70 x 6 mm.

image041

Diamond Tube 1’’  ก้าน 6 mm.

image042

ตะไบเพชร