ล้อเจียรเพชรแบบเจียรเปียก และแบบเจียรแห้ง สำหรับเครื่องขัดขอบ Dry/Wet Squaring Wheel for Ceramic Tile (Metal Bond และ Resin Bond)


กระเบื้องพอร์ซเลนต่างๆ กระเบื้องแก้ว, กระเบื้องคริสตัล, กระเบื้องปูพื้น, และกระเบื้องบุผนัง ฯลฯ

image030

Dry Squaring Wheel Metal Bond 8”

image031

Wet Resin Squaring Wheel 10”

image033

Wet Resin Squaring Wheel 10”

image035
image035

Dry/Wet Diamond Chamfering

(Left/Right)